Selvhealing

Jeg hjælper dig med at finde ud af, hvordan du har det, og hvordan du mærker det i din krop. Derved giver du plads til følelser, kropslige sensationer og tanker, hvilket healer i sig selv. Desuden hjælper jeg dig med at komme i forbindelse med din højeste essens (højeste selv, kerne af ro eller hvad du kalder det), som den ser ud nu, og heale dig selv derfra. Det vil give dig oplevelsen af at kunne være der for dig selv – med ligegyldigt hvad der må være, hvilket giver selvtilfredshed og indre ro.

Det du siger til dig selv og til andre om dig selv har stor betydning for, hvordan du har det og din livsudfoldelse. Sammen bevidstgør og ændrer vi uhensigtsmæssige talemåder, så du kan tiltrække det, du ønsker.

Dengang du var barn oplevede du sandsynligvis situationer der vækkede følelser som var svære at rumme og håndtere. Sikkert især i forholdet til dine forældre. Disse svære følelsesmæssige episoder, som opstod under din opvækst, sidder sandsynligvis i dig i dag som såkaldt ‘forstende børn’ – som styrer og hæmmer din livsudfoldelse. Ved at mærke disse forstenede børn og give dem udtryk kan energi forløses og frigøres. Ved at lade ‘ voksne dig’ forholde sig til dem, fortælle og love dem, hvordan du kan passe på dem med de ressourcer du har i dag kan uhensigtsmæssige mønstre ændre sig.

Alt det du i din dagsbevidsthed ikke får bearbejdet,  kommer frem i dine drømme på den mest kreativ vis. Drømmene er kongevejen til at vide, hvordan du egentlig har det med det der sker lige for tiden i dit liv. Min tilgang til drømmetydning er gestaltterapeutisk. Det vil sige, at du er alt i drømmene. Alt i drømmene er dine projektioner, og ved at du fortæller, hvad du tillægger de forskellige personer, objekter, atmosfærer osv du husker fra dine drømme, finder vi ud af, hvad drømmene har af budskab til dig.

Ved at hjælpe dig med at være hjemme i dig selv, hvile i dig, være til stede i nuet, blive bevidst om ego-sider og selvfornægtelser vil jeg hjælpe dig med at skinne dit lys fuldt ud til glæde for dig om alle omkring dig.

Jeg ligger en ære i at møde dig der hvor du er, at være et anker af ro i behandlingen og at hjælpe i den udstrækning du kan rumme det, så du kan se dig selv lykkes trin for trin.